Cancar Spider Web Rice Fields

 

Golo Curu

 

Ruteng

 

Liang Bua

Liang Bua is a limestone cave on the hill in Manggarai, 13km to the southwest of Ruteng.

Ruteng Pu'u

Image Source: www.florestourism.com

More Articles...

  1. Todo
  2. Wae Rebo Village